Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actuariaat

Pragmatische vakmensen. Met een helder verhaal.

Goed besturen van een pensioenfonds kan alleen als u beschikt over actuele en correcte cijfers, toegankelijke prognoses en duidelijke adviezen. Voor de pensioenactuarissen is dit het vertrekpunt. Wij werken dagelijks vanuit dit inzicht. Dankzij het directe overleg dat wij hebben met onze collega’s van de pensioenadministratie kunnen wij elk gewenst moment de correcte en actuele informatie met u delen. In ons werk is vakmanschap vanzelfsprekend, wij voegen daar graag het nodige pragmatisme aan toe. U mag van ons verwachten dat wij oog hebben voor de kosten en de haalbaarheid van onze adviezen. Wij presenteren ons werk in een helder verhaal: toegankelijk en transparant.

Wat wij u bieden
De basis van onze dienstverlening bestaat uit een set aan rapportages op jaar-, kwartaal- en maand-basis.

  • Actuarieel rapport. Jaarlijks een scherp zicht op alle relevante cijfers.
  • RiskMap. Kwartaalrapportage van actuariële risico’s.
  • QuickScan. Maandelijkse analyse van actuele financiële situatie.

Dankzij deze rapportages kunt u de risico’s van uw fonds beheren. Deze rapportages zijn ook de basis van waaruit wij onze adviezen vormgeven zoals:

  • Actuariële advisering over de premiestelling.
  • Actuariële advisering bij inhoudelijke wijzigingen in de pensioenregeling.
  • Onderzoek naar passende waarderingsgrondslagen (onder andere sterfte en kosten).
  • Opstellen en evalueren van herstelplannen.
  • Continuïteitsanalyse en ALM.

Wilt u meer weten?
Wij lichten de kwaliteiten van AZL Actuariaat graag verder toe. Bel voor een afspraak José Fober, 088 116 2283.  

Top
‘Dit is de risicoanalyse voor uw fonds.’
‘Wij zitten met ons team heel dicht op de uitvoering. Onze informatie over de verplichtingen van een fonds is daardoor altijd actueel. En het maakt dat onze actuarissen altijd heel pragmatisch te werk gaan. Je ontwikkelt een natuurlijk gevoel voor de gevolgen die een verandering in de regeling of in de wetgeving heeft voor de uitvoering. Al met al zie je dat wij procesmatig werken, snel en goed.’


Elke Op het Veld,
manager Actuariaat