Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actuariaat

Pragmatische vakmensen. Met een helder verhaal.

Goed besturen van een pensioenfonds kan alleen als u beschikt over actuele en correcte cijfers, toegankelijke prognoses en duidelijke adviezen. Wij werken dagelijks vanuit deze optiek.

Dankzij het directe overleg dat wij hebben met onze collega’s van de pensioenadministratie kunnen wij elk gewenst moment de correcte en actuele informatie met u delen. In ons werk is vakmanschap vanzelfsprekend, wij voegen daar graag het nodige pragmatisme aan toe. U mag van ons verwachten dat wij oog hebben voor de kosten en de haalbaarheid van onze adviezen. Wij presenteren ons werk in een helder verhaal: toegankelijk en transparant.

Wat bieden wij?
Onze dienstverlening bestaat uit een breed dienstenpalet van adequate controles, heldere rapportages en toegankelijke adviezen met een scherp oog voor actuele ontwikkelingen. Door te werken aan tientallen heterogene pensioenfondsen zijn onze actuariële diensten over de breedte sterk ontwikkeld. Wij leveren met onze expertise toegevoegde waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de pensioenadministratie. Onze zelf ontwikkelde modellen zijn flexibel en transparant.

  • Actuariële verslaglegging (onder andere actuarieel rapport)
  • Actuariële advisering (onder andere grondslagenonderzoek, premiestelling, reglementswijzigingen)
  • Risicomanagementinformatie (onder andere ALM-analyses, haalbaarheidstoetsen, herstelplannen, risicorapportages, analyses eigenrisicobeoordeling, ondersteuning sleutelhoudersfuncties IORP II)

Wilt u meer weten?
Wij lichten de kwaliteiten van AZL Actuariaat graag verder toe. Bel voor een afspraak José Fober, 088 116 2283.  

Bekijk ook onze animaties over rekenrente en over eigenrisicobeoordeling.

Top
‘Wij helpen u de balans te houden tussen inleg, ambitie en risico.’
‘Vanuit onze actuariële expertise, diepgaande kennis van risicomanagement en directe lijnen met de pensioenadministratie is ons team in staat snel en accuraat in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Samen met onze klanten zorgen wij voor een evenwichtige balans tussen inleg, ambitie en risico. Zelf ontwikkelde modellen bieden ons daarbij de flexibiliteit en transparantie om de juiste beleidskeuzes te maken.’


Ronald Volders,
manager actuariaat