Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Aanpak voor een soepel transitietraject

De hervorming van het Nederlands pensioenstelsel: al jarenlang wordt er door sociale partners, de SER en door politiek Den Haag over gepraat. Eind 2018 kwam het bijna tot een akkoord tussen de onderhandelende partijen. Maar helaas klapten de onderhandelingen. Minister Koolmees beloofde daarna dat hij de 2e Kamer in januari 2019 schriftelijk zou informeren over de verdere activiteiten/maatregelen die hij gaat ondernemen richting een nieuw pensioenstelsel.  

Op 1 februari 2019 heeft minister Koolmees de tweede kamer geinformeerd. Veel aangekondigde maatregelen zijn niet nieuw en borduren voort op wat al eerder besproken of voorgesteld is. Koolmees is wel consequent en duidelijk in het afwijzen van separate maatregelen die dreigende kortingen bij veel fondsen, vanwege een structureel te laag minimum eigen vermogen (MVEV-korting), moeten voorkomen. Daarnaast deponeert de minister de variant met de persoonlijke pensioenpotjes weer op tafel. Dit tot groot verdriet van de vakbonden.        

We kunnen constateren dat het verandervermogen van de onderhandelende partijen op het pensioenspeelveld niet heel groot is.

Voor pensioenfondsen zou dit geen reden mogen zijn om opgelucht (of gefrustreerd!) adem te halen en achterover te gaan leunen.

Pensioenfondsen en pensioenfondsbestuurders worden met nog meer onzekerheid geconfronteerd. In ieder geval zou elk fonds ook deze ontwikkeling moeten doordenken, weten wat dit voor het fonds, de deelnemers en de stakeholders betekent en zich hier op voorbereiden. De minister schrijft in zijn brief van 1 februari dat hij verwacht dat sociale partners en pensioenfondsen een transitieplan opstellen om per fonds te komen tot een soepele overgang naar een nieuw stelsel

Laten we er als pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisatie voor zorgen dat ons verandervermogen wél groot genoeg is om de pensioen maatregelen die er ongetwijfeld aan komen, gestructureerd en tijdig door te voeren. Wij kunnen u als AZL klant daarbij een flink stuk op weg helpen.

Lees meer