Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Zwarte rook uit Den Haag: onderhandelingen pensioenakkoord mislukt

Gisteravond zijn de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel na een ultieme poging mislukt. De regering, werkgeversorganisatie en vakbonden zijn niet tot een akkoord gekomen.
Van de kant van de werkgevers en regering wordt gesteld dat men heel ver wilde gaan. De vakbonden vonden het kabinet “star op alle fronten”.

AOW
De regering zou circa €7 miljard ter beschikking stellen om de vroegpensioenboete gedeeltelijk af te schaffen en de stijging van de AOW leeftijd tot 2025 op 67 jaar te bevriezen. De regering wilde geen harde toezegging doen over een structureel minder snelle stijging van de AOW leeftijd. Dat wilde het aan een volgend kabinet over laten. Voor de bonden waren deze toezeggingen onvoldoende.

Doorsneesystematiek
Bij het vervangen van de doorsneesystematiek voor een systeem met degressieve pensioenopbouw was de compensatie voor de oudere deelnemers onvoldoende geregeld. Ook hier verlangden de bonden een veel grotere financiële bijdrage van het kabinet.

Nieuw soort pensioencontract
Over de vorm van een nieuw contract waren partijen het al een tijdje eens. Splijtzwam hierbij blijft de rekenrente die bij een dergelijk contract zou moeten horen. Het kabinet wilde de te hanteren rekenrente in een aparte commissie verder laten uitwerken. De bonden vonden dit een te ongewisse en niet structurele oplossing.

ZZP
Het kabinet en de bonden werden het tenslotte ook niet eens over een structurele pensioenoplossing voor de steeds maar stijgende groep zelfstandigen. De bonden denken daarbij aan een soort pensioenverplichting voor de ZZP-ers (met de mogelijkheid van die verplichting ontheven te worden), voor kabinet en werkgevers was dit een stap te ver.

Hoe nu verder?
Onduidelijkheid is troef. De bonden hebben de deur nog niet helemaal dichtgegooid en gaan terug naar de achterban. Het kabinet laat het stof neerdwarrelen en gaat zich beraden. Rutte zag zoals gewoonlijk nog wel een lichtpuntje: ”misschien belt er wel iemand de komende dagen of we verder zullen praten”. Eerlijkheidshave vertelde hij er bij dat hij dit niet verwacht.

De Pensioenfederatie reageert teleurgesteld op het mislukken van de onderhandelingen: de problemen van het huidige stelsel worden niet opgelost en dit gaat ten koste van deelnemers en gepensioneerden.

Gisteravond zijn de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel na een ultieme poging mislukt. De regering, werkgeversorganisatie en vakbonden zijn niet tot een akkoord gekomen.
Van de kant van de werkgevers en regering wordt gesteld dat men heel ver wilde gaan. De vakbonden vonden het kabinet “star op alle fronten”.

AOW
De regering zou circa €7 miljard ter beschikking stellen om de vroegpensioenboete gedeeltelijk af te schaffen en de stijging van de AOW leeftijd tot 2025 op 67 jaar te bevriezen. De regering wilde geen harde toezegging doen over een structureel minder snelle stijging van de AOW leeftijd. Dat wilde het aan een volgend kabinet over laten. Voor de bonden waren deze toezeggingen onvoldoende.

Doorsneesystematiek
Bij het vervangen van de doorsneesystematiek voor een systeem met degressieve pensioenopbouw was de compensatie voor de oudere deelnemers onvoldoende geregeld. Ook hier verlangden de bonden een veel grotere financiële bijdrage van het kabinet.

Nieuw soort pensioencontract
Over de vorm van een nieuw contract waren partijen het al een tijdje eens. Splijtzwam hierbij blijft de rekenrente die bij een dergelijk contract zou moeten horen. Het kabinet wilde de te hanteren rekenrente in een aparte commissie verder laten uitwerken. De bonden vonden dit een te ongewisse en niet structurele oplossing.

ZZP
Het kabinet en de bonden werden het tenslotte ook niet eens over een structurele pensioenoplossing voor de steeds maar stijgende groep zelfstandigen. De bonden denken daarbij aan een soort pensioenverplichting voor de ZZP-ers (met de mogelijkheid van die verplichting ontheven te worden), voor kabinet en werkgevers was dit een stap te ver.

Hoe nu verder?
Onduidelijkheid is troef. De bonden hebben de deur nog niet helemaal dichtgegooid en gaan terug naar de achterban. Het kabinet laat het stof neerdwarrelen en gaat zich beraden. Rutte zag zoals gewoonlijk nog wel een lichtpuntje: ”misschien belt er wel iemand de komende dagen of we verder zullen praten”. Eerlijkheidshave vertelde hij er bij dat hij dit niet verwacht.

De Pensioenfederatie reageert teleurgesteld op het mislukken van de onderhandelingen: de problemen van het huidige stelsel worden niet opgelost en dit gaat ten koste van deelnemers en gepensioneerden.